Geschiedenis

Hoe het begon… 

In Ittersum, landelijk gelegen, zich slingerend als een lint van Zwolle tot Zuthem, kwam in 1928 de wat oudere jeugd, bij het hekje van Zunneberg op het Schellerpad bijeen. De heren A. Zunneberg en J. Zunneberg kwamen met het idee om een muziekvereniging op te richten. Op 24 juni van dat jaar werd inderdaad deze vereniging in het leven geroepen.

 

Men repeteerde eerst op de deel van de boerderij van Wijes maar al snel werd de groep groter en week men uit naar de openbare lagere school aan de Nieuwe Deventerweg. Bij het licht van petroleumlampen werd er gespeeld. Een jaar later werd in het schoolgebouw elektrisch licht aangebracht op kosten van de vereniging. Voor de naam van de vereniging kwamen twee voorstellen op tafel; “Vriendschap” en “Kunst na Arbeid”. Na veel heen en weer praten werd voor de naam Kunst na Arbeid gekozen.

Het eerste bestuur bestond uit de heren A. Hartkamp, L. Hesseling, A. Zunneberg, J. de Boer, J. Wijes en J. Zunneberg. De heer Lindeman werd als dirigent aangesteld. Het succes bleef niet uit onder zijn leiding, want op 14 augustus 1928 trad Kunst na Arbeid voor het eerst op, op een zomerfeest in Ittersum.

De muziekvereniging bestond uit 17 werkende leden, en de eerste instrumenten werden 2e en 3e hands gekocht bij ‘de Leeuw’. Eventuele noodzakelijke reparaties werden door de plaatselijke smit, dhr. Koetsier, verricht. Vergaderingen en uitvoeringen werden gehouden in de openbare lagere school, in café ‘De Rozeboom’ aan de Nieuwe Deventerweg (waar nu de chinees zit) en in café ‘De Bierton’.

In de loop der jaren werd de behoefte aan een eigen gebouw steeds groter. Er werd een groots opgezette bazar georganiseerd en met de opbrengst hiervan kon deze behoefte werkelijkheid worden. Op 10 oktober 1931 werd een stuk grond gehuurd achter café De Rozeboom en spoedig werd er begonnen met de bouw van een houten gebouw. Op 23 oktober van datzelfde jaar werd het gebouw officieel geopend.

De kosten voor de huur en het onderhoud van het gebouw waren eigenlijk te hoog om geheel door de vereniging opgebracht te worden. Om extra opbrengsten te krijgen verhuurde men het gebouw regelmatig aan onder andere de zangvereniging en de klaverjasclub, en voor bruiloften en bazars.

In 1933 vierde Kunst na Arbeid het 5-jarig bestaan. Omtrent dit jubileum kreeg de vereniging een vaandel cadeau. Op het vaandel staat ‘Le Kedive’. Dit was een muziekstuk waarmee Kunst na Arbeid voor het eerst succes oogstte op een concours in 1930. Het vaandel is nog steeds in bezit van de vereniging maar wordt vanwege de ouderdom niet meer op straat gebruikt.

Tijdens de oorlog van 1940 tot 1945 moesten muziekverenigingen lid zijn van één of andere Duitse bond in Den Haag, anders mocht men geen muziek maken. Ondanks dat Kunst na Arbeid hier geen lid van was ging men, zij het met moeite, toch door met muziek maken. Omdat veel leden in Duitsland zaten, of ondergedoken waren, was de opkomst vaak niet meer dan een man of acht. Ook is er in die jaren wel gewoon muziek aangeschaft, alleen werd die pas in 1946 betaald. Dit blijkt uit notulen uit die jaren.

In de laatste jaren van de oorlog werd het eigen gebouw in beslag genomen door de Duitsers. De repetities werden toen meestal in de smederij van Koetsier aan de Nieuwe Deventerweg gehouden. Na de oorlog werd het eigen gebouw weer helemaal opgeknapt en hersteld, het was door de Duitsers nogal “intensief” gebruikt. Na de oorlog zakte de animo voor de vereniging in. De opkomst op de repetities was klein en de aanmeldingen voor de leerlingenklas stagneerde. Het bestuur plaatste zelfs een advertentie in de krant om nieuwe leden te werven. Dit leverde helaas slechts één reactie op. Zoals te zien op de foto van het 25-jarig jubileum in 1953, bestond Kunst na Arbeid toen uit een betrekkelijk klein aantal muzikanten.

In 1953 werd de eerste pet, die ongeveer in 1931 was aangeschaft, vervangen door een nieuwe pet. Tien jaar later, in 1963, werd Kunst na Arbeid voor het eerst in een compleet uniform gestoken, bestaande uit een heel donkerblauwe jas, een zwarte broek en een pet zoals te zien op de foto van het 40-jarig bestaan in 1968.

In 1970 werd de vereniging uitgebreid met boerenkapel ‘de Knollentrekkers’. De kapel heeft als doel om met muzikale activiteiten extra geld in te zamelen voor de vereniging om de toenemende kosten te kunnen blijven dragen. De kapel heeft vele optredens verzorgd zowel in Zwolle als ver daarbuiten en is ook op dit moment nog steeds een belangrijk onderdeel van de vereniging.

Na veertien jaar trouwe dienst werd er in 1977 een nieuw uniform aangeschaft. Dit keer werd gekozen voor een lichter blauw jasje, een zwarte broek en een ‘bontsjako’. Deze pet werd later voorzien van een blauwe pluim. Die pluim werd in 1978 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan aan de vereniging geschonken door de echtgenotes van de leden. Bijgaand de foto’s van het 50-jarig bestaan (zonder pluim) en het 60-jarig bestaan van de vereniging.

Het 65 jarig jubileum in 1993 werd onder andere gevierd met een straatfeest op de viersprong in Schelle. De vereniging liet een podium plaatsen en zorgde voor optredens, de Bierton verzorgde de buitenbar en slagerij Herman van de Weerd de barbeque. Het eerste straatfeest was een enorm succes. De 300 liter bier die we in voorraad hadden was al om half elf verkocht en daarom moesten we in allerijl extra voorraad laten aanrukken. Uiteindelijk bleef het gezellig druk tot in de kleine uurtjes. Vanaf dat moment waren de straatfeesten jarenlang een terugkerend evenement op diverse plekken in Zwolle Zuid.

De vereniging gaat met zijn tijd mee en bestaat op 24 juni 2018 al weer 90 jaar. De diverse onderdelen van Kunst na Arbeid zijn te zien tijdens vele evenementen.

Reacties zijn gesloten.