Links en sponsors

Op 8 juli 2017 vond in Winkelcentrum Zwolle Zuid een verenigingsdag plaats. Verenigingen in Zwolle Zuid konden hieraan deelnemen met het doel zo veel mogelijk stemmen te krijgen van het winkelend publiek.
Kunst na Arbeid heeft voldoende stemmen behaald om tot de winnaars te behoren waardoor we in de jaren 2018 t/m 2020 gesponsord worden door het winkelcentrum.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.